Phụ kiện Mộc Thành Đạt cung cấp bánh xe cửa cổng sắt lùa dùng ray trượt chất lượng cao,có sức chịu đựng mưa nắng và thời tiết khắc nghiệt, có lớp sơn chống sét. Để giúp cho cửa lùa nhôm kính có thể đóng mở được thì cần có những bộ bánh xe. Đối với cửa lùa nhôm kính thì bánh xe sẽ có nhiệm vụ nâng đỡ cánh