RAY HAMMERED BẢN 4510MM

Liên hệ

Mã sản phẩm: 4510.250, 4510.300, 4510.350, 4510.400, 4510.450, 4510.500
22.000 VND
Ray Hammered bản 4510mm trắng và đen 4510.250 – 22.000 VND
Ray Hammered bản 4510mm trắng và đen 4510.300 – 25.000 VND
Ray Hammered bản 4510mm trắng và đen 4510.350 – 28.000 VND
Ray Hammered bản 4510mm trắng và đen 4510.400 – 32.000 VND
Ray Hammered bản 4510mm trắng và đen 4510.450 – 36.000 VND
Ray Hammered bản 4510mm trắng và đen 4510.500 – 40.000 VND
Ray Hammered bản 4510mm trắng và đen 4510.600 – 60.000 VND

Quy cách: 15 bộ/thùng
Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Sắt