RAY HƠI HAMMERED 03145 (MỞ TOÀN PHẦN)

Liên hệ

Mã sản phẩm: 03145.30, 03145.35, 03145.40, 03145.45, 03145.50
125.000 VND
Ray hơi Hammered 03145 (Mở toàn phần) 03145.30 – 125.000 VND
Ray hơi Hammered 03145 (Mở toàn phần) 03145.35 – 130.000 VND
Ray hơi Hammered 03145 (Mở toàn phần) 03145.40 – 135.000 VND
Ray hơi Hammered 03145 (Mở toàn phần) 03145.45 – 140.000 VND
Ray hơi Hammered 03145 (Mở toàn phần) 03145.50 – 145.000 VND

Quy cách: 10 bộ/thùng
Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Thép