Ray hộp Tandembox âm giảm chấn mở toàn phần màu đen (Y3 antaro 30Kg) 74.07.003

3,137,200