Ray hộp Tandembox giảm chấn mở toàn phần màu trắng (X1 antaro 50Kg) 74.00.005

1,811,700