Ray Trượt Đơn 31 X 33mm (940.43.932) – HAFELE

657,800