Ray Trượt Đơn Dài 4000mm (941.62.761) – HAFELE

2,167,000