Ray Trượt Nhôm 6000mm (942.34.960) – HAFELE

3,307,700