RAY TRƯỢT 3 TẦNG IVAN 02455

Liên hệ

Mã sản phẩm: 02455.350, 02455.400, 02455.450, 02455.500
Ray VT 3 tầng trắng treo rổ IVAN 02455.350
Ray VT 3 tầng trắng treo rổ IVAN 02455.400
Ray VT 3 tầng trắng treo rổ IVAN 02455.450
Ray VT 3 tầng trắng treo rổ IVAN 02455.500
Quy cách: 12 bộ/thùng
Danh mục: ,