Ray trượt nhấn mở toàn phần (ray không TP+ bộ phụ kiện tip on + khóa ray) (560F3000C) 71.02.008

1,223,200