Ray trượt nhấn mở toàn phần (ray không TP+ bộ phụ kiện tip on + khóa ray) (560F5000C) 71.02.012

1,257,300