Ray trượt, RAY TRÊN CỦA WEATHERFOLD (943.34.920) – HAFELE

1,943,700