Ray trượt, RAY TRÊN CỦA WEATHERFOLD (943.34.940) – HAFELE

3,799,400

chiều dài: 4.000 mm