Ray trượt, RAY TRÊN CỦA WEATHERFOLD (943.34.960) – HAFELE

5,504,400

chiều dài: 6.000 mm