Ray trượt Tandem giảm chấn mở 3/4 (550F2700B) 71.01.001

464,200