Ray trượt Tandem giảm chấn mở 3/4 (550F5000B) 71.01.006

480,700