Ray trượt Tandem giảm chấn mở 3/4 (550F5500B) 71.01.007

525,800