Ray trượt Tandem giảm chấn mở toàn phần (560F3000B) 71.02.002

941,600