Ray trượt Tandem giảm chấn mở toàn phần (560F3500B) 71.02.003

941,600