Ray trượt Tandem giảm chấn mở toàn phần (560F4500B) 71.02.005

963,600