Ray trượt Tandem giảm chấn mở toàn phần (560F5000B) 71.02.006

974,600