Ray trượt Tandem tích hợp nhấn mở TIP-ON mở 3/4 (550F5000T) 71.01.012

548,900