RUỘT KHÓA CỬA VICKINI 41108.001/002/003/011/101/102 BSN/GP/NP

12,760

Ruột VICKINI 41108.002-70mm BSN ken xước bóng, 2 đầu chìa

Ruột VICKINI 41108.001-70mm BSN ken xước bóng, 1 đầu chốt

Ruột VICKINI 41108.003-70mm BSN ken xước bóng, 1 đầu cửa toilet

Ruột VICKINI 41108.002-70mm GP vàng bóng, 2 đầu chìa

Ruột VICKINI 41108.001-70mm GP vàng bóng, 1 đầu chốt

Phôi chìa 41108.011 NP ken bóng

Ruột VICKINI 41108.101-75mm BSN ken xước bóng, 1 đầu chốt

Ruột VICKINI 41108.102-75mm BSN ken xước bóng, 2 đầu chìa

Ruột VICKINI 41108.101-75mm GP vàng bóng, 1 đầu chốt

Ruột VICKINI 41108.102-75mm GP vàng bóng, 2 đầu chìa

– Quy cách: 80 cái/thùng

Hotline0903.880.246

Chất liệu: Thau Xi