BÁNH XE ĐẨY IVAN 07024 F CỐ ĐỊNH

178,000

Mã sản phẩm: 07024.100 F 07024.125 F 07024.150 F 07024.200 F

Bánh xe đẩy Ivan 07024.100F cố định –   178.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07024.125F cố định –   214.000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07024.150F cố định – 255.000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07024.200F cố định – 337.000 VND – Quy cách: 12 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07024.100S đế – 200.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07024.125S đế – 236.000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07024.150S đế – 276.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07024.200S đế – 361.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng