BÁNH XE IVAN 07009

Liên hệ

Mã sản phẩm: 07009.080F, 07009.080S, 07009.100F, 07009.100S, 07009.125F, 07009.125S

Bánh xe đẩy Ivan 07009.080F cố định – 28.000 VND – Quy cách: 40 cái/ thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07009.100F cố định- 34.000 VND – Quy cách: 30 cái/ thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07009.125F cố định – 40.000 VND – Quy cách: 20 cái/ thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07009.080S đế – 33.000 VND – Quy cách: 40 cái/ thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07009.100S đế – 40.000 VND – Quy cách: 30 cái/ thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07009.125S đế – 46.000 VND – Quy cách: 20 cái/ thùng