BÁNH XE IVAN 07011

78,400

Mã sản phẩm: 07011.100F, 07011.100S, 07011.125F, 07011.125S, 07011.150F, 07011.150S, 07011.200F, 07011.200S

Bánh xe đẩy Ivan 07011.100F cố định –  78,400 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.125F cố định –  86,600 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.150F cố định – 115,500 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.200F cố định – 145,800 VND – Quy cách: 12 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.100S đế – 92,100 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.125S đế – 100,400 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.150S đế – 129,300 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.200S đế – 159,500 VND – Quy cách: 20 cái/thùng