BÁNH XE IVAN 07011

84,000

Mã sản phẩm: 07011.100F, 07011.100S, 07011.125F, 07011.125S, 07011.150F, 07011.150S, 07011.200F, 07011.200S

Bánh xe đẩy Ivan 07011.100F cố định –   84.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.125F cố định –   93.000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.150F cố định – 125.000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.200F cố định – 158.000 VND – Quy cách: 12 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.100S đế – 100.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.125S đế – 109.000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.150S đế – 140.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07011.200S đế – 172.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng