BÁNH XE IVAN 07016

89,000

Mã sản phẩm: 07016.100F, 07016.100S, 07016.125F, 07016.125S, 07016.150F, 07016.150S, 07016.200F, 07016.200S

Bánh xe đẩy Ivan 07016.100F cố định –   89.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.125F cố định –   98.000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.150F cố định – 125.000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.200F cố định – 158.000 VND – Quy cách: 12 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.100S đế – 106.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.125S đế – 117.000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.150S đế – 142.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.200S đế – 175.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng