BÁNH XE IVAN 07016

82,500

Mã sản phẩm: 07016.100F, 07016.100S, 07016.125F, 07016.125S, 07016.150F, 07016.150S, 07016.200F, 07016.200S

Bánh xe đẩy Ivan 07016.100F cố định –  82,500 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.125F cố định –  90,800 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.150F cố định – 116,900 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.200F cố định – 147,100 VND – Quy cách: 12 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.100S đế – 99,000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.125S đế – 108,600 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.150S đế – 133,400 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07016.200S đế – 163,600 VND – Quy cách: 20 cái/thùng