BÁNH XE ĐẨY IVAN 07018

134,492

Mã sản phẩm: 07018.150F, 07018.150S, 07018.200F, 07018.200S

Bánh xe đẩy Ivan 07018.150F cố định – 224,100 VND – Quy cách: 8 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07018.200F cố định – 265,400 VND – Quy cách: 6 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07018.150S đế – 240.000 VND – Quy cách: 8 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07018.200S đế – 284.000 VND – Quy cách: 6 cái/thùng