BÁNH XE IVAN 07023

162,300

Mã sản phẩm: 07023.100F, 07023.125F, 07023.150F, 07023.200F, 07023.100SB, 07023.125SB, 07023.150SB, 07023.200SB

Bánh xe đẩy Ivan 07023.100F cố định –  162,300 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.125F cố định –  187,000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.150F cố định –  210,400 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.200F cố định –  295,600  VND – Quy cách: 12 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.100S đế – 180,100 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.125S đế – 207,600 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.150S đế – 233,800 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.200S đế – 316,300 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy IVAN 07023.200 SB đế có thắng – 357,500 VNĐ

Bánh xe đẩy IVAN 07023.150 SB đế có thắng – 275,000 VNĐ

Bánh xe đẩy IVAN 07023.125 SB đế có thắng – 239,300 VNĐ

Bánh xe đẩy IVAN 07023.100 SB đế có thắng – 213,100  VNĐ