BÁNH XE IVAN 07023

175,000

Mã sản phẩm: 07023.100F, 07023.125F, 07023.150F, 07023.200F, 07023.100SB, 07023.125SB, 07023.150SB, 07023.200SB

Bánh xe đẩy Ivan 07023.100F cố định –   175.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.125F cố định –   202.000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.150F cố định – 227.000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.200F cố định – 320.000 VND – Quy cách: 12 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.100S đế – 196.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.125S đế – 224.000 VND – Quy cách: 16 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.150S đế – 252.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng

Bánh xe đẩy Ivan 07023.200S đế – 340.000 VND – Quy cách: 20 cái/thùng