CÂY TRỤ IVAN 12001

Liên hệ

Mã sản phẩm: 12001.100, 12001.120, 12001.150, 12001.200, 12001.240
Cây trụ YON 12001.100 (1000mm)  – Quy cách: 50 cây/thùng
Cây trụ YON 12001.120 (1200mm)  – Quy cách: 50 cây/thùng
Cây trụ YON 12001.150 (1500mm)  – Quy cách: 50 cây/thùng
Cây trụ YON 12001.200 (2000mm)  – Quy cách: 50 cây/thùng
Cây trụ YON 12001.240 (2400mm)  – Quy cách: 50 cây/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Sắt