CHÂN TỦ IVAN 08241 SSS

25,325

Mã sản phẩm: 08241.308, 08241.310, 08241.312, 08241.315
Chân bàn IVAN 08241.308 – 25,325 VND
Chân bàn IVAN 08241.310 – 27,999 VND
Chân bàn IVAN 08241.312 – 31,145 VND
Chân bàn IVAN 08241.315 – 35,707 VND
Quy cách: 180 cái/thùng (08241.308)
120 cái/thùng (08241.310/312)
108 cái/thùng (08241.315)Hotline: 0903 880 246

Chất liệu: Inox