CHÂN BÀN IVAN 08241

Liên hệ

Mã sản phẩm: 08241.308, 08241.310, 08241.312, 08241.315
Chân bàn IVAN 08241.308 – 20.500 VND
Chân bàn IVAN 08241.310 – 23.000 VND
Chân bàn IVAN 08241.312 – 25.000 VND
Chân bàn IVAN 08241.315 – 28.500 VNDQuy cách: 

180 cái/thùng (08241.308)
120 cái/thùng (08241.310/312)
108 cái/thùng (08241.315)

Hotline: 0903 880 246

Chất liệu: Inox