CHÂN BÀN IVAN 08241

18,800

Mã sản phẩm: 08241.308, 08241.310, 08241.312, 08241.315
Chân bàn IVAN 08241.308 – 18,800 VND
Chân bàn IVAN 08241.310 – 20,900 VND
Chân bàn IVAN 08241.312 – 23,000 VND
Chân bàn IVAN 08241.315 – 26,300 VND
Quy cách: 180 cái/thùng (08241.308)
120 cái/thùng (08241.310/312)
108 cái/thùng (08241.315)

Hotline: 0903 880 246

Chất liệu: Inox