CHẶN CỬA NAM CHÂM, ĐỒNG BÓNG (938.23.028) – HAFELE

242,000

CHẶN CỬA NAM CHÂM, ĐỒNG BÓNG (938.23.028) – HAFELE

  • Chất liệu: Đồng bóng
  • Đóng gói: 1 cái