CHỐNG CỬA INOX VICKINI 73150

Liên hệ

Mã sản phẩm: 73150.200, 73150.250, 73150.300, 73150.350, 73150.400
21.000 VND
Chống cửa inox VICKINI 73150.200 (SUS 201) – 21.000 VND
Chống cửa inox VICKINI 73150.250 (SUS 201) – 24.000 VND
Chống cửa inox VICKINI 73150.300 (SUS 201) – 25.000 VND
Chống cửa inox VICKINI 73150.350 (SUS 201) – 32.000 VND
Chống cửa inox VICKINI 73150.400 (SUS 201) – 33.000 VND

Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox