CHỐT 10400

Liên hệ

Loại khóa :Chốt, móc cửa

Màu sắc :Trắng

Chất liệu :Hợp kim

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm