CHỐT 10454

Liên hệ

Loại khóa :Chốt, móc cửa

Màu sắc :Vàng

Chất liệu :Đồng

Bảo hành :In trên bao bì sản phẩm