CHỐT CỬA VICKINI 46220 SSS

20,764

Mã sản phẩm: 46220.100, 46220.150, 46220.200, 46220.300
Chốt âm inox VICKINI 46220.10020,764 VNĐ – Quy cách: 160 cái/thùng
Chốt âm inox VICKINI 46220.15032,404 VNĐ – Quy cách: 160 cái/thùng
Chốt âm inox VICKINI 46220.20042,156 VNĐ – Quy cách:   80 cái/thùng
Chốt âm inox VICKINI 46220.30061,504 VNĐ – Quy cách:   80 cái/thùng
Hotline0903.880.246
Chất liệu: Inox