CHỐT AN TOÀN DẠNG XÍCH (911.60.000) – HAFELE

235,000

Bao gồm

1 ray

1 đầu chốt lắp vào khung

1 bộ vít lắp đặt