CHỐT BI THAU HAMERED 052

Liên hệ

Mã sản phẩm: 052.040, 052.050, 052.060
10.000 VND
Chốt bi thau 052-40 – 10.000 VND
Chốt bi thau 052-50 – 13.000 VND
Chốt bi thau 052-60 – 20.000 VND

ĐVT: cái
Màu sắc: 
vàng thau
Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Đồng Thau