CHỐT GÀI KHÓA IVAN 05720

14,900

Mã sản phẩm: 05720.040, 05720.050, 05720.060

Dòng chốt bi thau chặn cửa tủ bằng cách tra chốt vào khớp theo lực đẩy cánh tủ. Dùng phổ biến cho các cửa tủ nhỏ

Chốt bi thau IVAN 05720.040 – 14,900 VND – Quy cách: 840 cái/thùng
Chốt bi thau IVAN 05720.050 – 18,800 VND – Quy cách: 720 cái/thùng
Chốt bi thau IVAN 05720.06030,300 VND – Quy cách: 480 cái/thùng