CHỐT GIỮ CỬA TỦ IVAN 05720 PB

18,500

Mã sản phẩm: 05720.040, 05720.050, 05720.060

Dòng chốt bi thau chặn cửa tủ bằng cách tra chốt vào khớp theo lực đẩy cánh tủ. Dùng phổ biến cho các cửa tủ nhỏ

Chốt bi thau IVAN 05720.040 – 18,500 VND – Quy cách: 600 cái/thùng
Chốt bi thau IVAN 05720.050 – 23,000 VND – Quy cách: 600 cái/thùng
Chốt bi thau IVAN 05720.06036,500 VND – Quy cách: 360 cái/thùng