CHỐT MẬP INOX VICKINI 46400

18,400

Mã sản phẩm: 46400.100, 46400.150, 46400.200, 46400.300, 46400.
Chốt mập Inox VICKINI 46400.10018,400 VNĐ – Quy cách: 120 – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.15026,500 VNĐ – Quy cách: 120 – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.20034,400 VNĐ – Quy cách: 60  – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.30050,900 VNĐ – Quy cách: 60  – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.40064,600 VNĐ – Quy cách: 48  – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.50077,000 VNĐ – Quy cách: 48  – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.60089,400 VNĐ – Quy cách: 48  – cái/thùng
Hotline0903.880.246
Chất liệu: Inox