CHỐT MẬP INOX VICKINI 46400

20,000

Mã sản phẩm: 46400.100, 46400.150, 46400.200, 46400.300, 46400.
Chốt mập Inox VICKINI 46400.100 – 20.000 VNĐ – Quy cách: 120 – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.150 – 29.000 VNĐ – Quy cách: 120 – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.200 – 36.500 VNĐ – Quy cách: 60  – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.30055.500 VNĐ – Quy cách: 60  – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.400 – 69.500 VNĐ – Quy cách: 48  – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.50083.500 VNĐ – Quy cách: 48  – cái/thùng
Chốt mập Inox VICKINI 46400.60097.500 VNĐ – Quy cách: 48  – cái/thùng
Hotline0903.880.246
Chất liệu: Inox