CHỐT CỬA VICKINI 46340 PB

128,042

Mã sản phẩm: 46340.100, 46340.150, 46340.200, 46340.300, 46340.400, 46340.500, 46340.600
Chốt mập thau VICKINI 46340.100128,042 VNĐ – Quy cách: 120 cái/thùng
Chốt mập thau VICKINI 46340.150183,097 VNĐ – Quy cách: 120 cái/thùng
Chốt mập thau VICKINI 46340.200244,602 VNĐ – Quy cách: 72 cái/thùng
Chốt mập thau VICKINI 46340.300359,745 VNĐ – Quy cách: 72 cái/thùng
Chốt mập thau VICKINI 46340.400474,731 VNĐ – Quy cách: 48 cái/thùng
Chốt mập thau VICKINI 46340.500591,448 VNĐ – Quy cách: 48 cái/thùng
Chốt mập thau VICKINI 46340.600699,985 VNĐ – Quy cách: 48 cái/thùng
Hotline0903.880.246
Chất liệu: Inox