CHỐT NGHOÉO IVAN 05025

Liên hệ

Mã sản phẩm: 05025.050, 05025.060, 05025.080, 05025.100

Chốt ngoéo thau IVAN 05025.050 – 21.500 VND – Quy cách: 600 cái/thùng

Chốt ngoéo thau IVAN 05025.060 – 27.000 VND – Quy cách: 600 cái/thùng

Chốt ngoéo thau IVAN 05025.080 – 31.500 VND – Quy cách: 480 cái/thùng

Hotline: 0903 880 246