CHỐT GIỮ CỬA TỦ IVAN (05025.050/060/080) PB THAU BÓNG

22,120

Mã sản phẩm: 05025.050, 05025.060, 05025.080

Chốt ngoéo thau IVAN 05025.050 – 22.120 VND – Quy cách: 600 cái/thùng

Chốt ngoéo thau IVAN 05025.060 – 27.400 VND – Quy cách: 600 cái/thùng

Chốt ngoéo thau IVAN 05025.080 – 32.900 VND – Quy cách: 480 cái/thùng

Hotline: 0903 880 246