CHỐT NGHOÉO IVAN 05025

19,500

Mã sản phẩm: 05025.050, 05025.060, 05025.080, 05025.100

Chốt ngoéo thau IVAN 05025.05019,500 VND – Quy cách: 600 cái/thùng

Chốt ngoéo thau IVAN 05025.06024,300 VND – Quy cách: 600 cái/thùng

Chốt ngoéo thau IVAN 05025.08028,900 VND – Quy cách: 480 cái/thùng

Hotline: 0903 880 246