CHỐT GIỮ CỬA TỦ IVAN 05025 PB

23,000

Mã sản phẩm: 05025.050, 05025.060, 05025.080

Chốt ngoéo thau IVAN 05025.05023,000 VND – Quy cách: 600 cái/thùng

Chốt ngoéo thau IVAN 05025.06028,500 VND – Quy cách: 600 cái/thùng

Chốt ngoéo thau IVAN 05025.08034,000 VND – Quy cách: 480 cái/thùng

Hotline: 0903 880 246