CHỐT VUÔNG VICKINI 46320 AC

14,200

Mã sản phẩm: 46320.050, 46320.080, 46320.100, 46320.150, 46320.
Chốt vuông VICKINI 46320.050 AC – 14,200 VNĐ – Quy cách: 240 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.080 AC – 19,700 VNĐ – Quy cách: 240 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.100 AC – 26,400 VNĐ – Quy cách: 240 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.150 AC – 39,900 VNĐ – Quy cách: 240 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.200 AC – 50,900 VNĐ – Quy cách: 120 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.300 AC – 75,600 VNĐ – Quy cách: 120 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.400 AC – 101,800 VNĐ – Quy cách: 48 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.500 AC – 127,900 VNĐ – Quy cách: 48 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.600 AC – 159,500 VNĐ – Quy cách: 48 cái/thùng

Hotline0903.880.246

Chất liệu: Inox