CHỐT VUÔNG VICKINI 46320 AC

15,500

Mã sản phẩm: 46320.050, 46320.080, 46320.100, 46320.150, 46320.
Chốt vuông VICKINI 46320.050 AC nâu bóng –   15.500 VNĐ – Quy cách: 240 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.080 AC nâu bóng –   21.500 VNĐ – Quy cách: 240 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.100 AC nâu bóng –   29.000 VNĐ – Quy cách: 240 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.150 AC nâu bóng –   42.500 VNĐ – Quy cách: 240 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.200 AC nâu bóng –   55.500 VNĐ – Quy cách: 120 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.300 AC nâu bóng –   83.500 VNĐ – Quy cách: 120 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.400 AC nâu bóng – 112.000 VNĐ – Quy cách:   48 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.500 AC nâu bóng – 138.500 VNĐ – Quy cách:   48 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.600 AC nâu bóng – 175.000 VNĐ – Quy cách:   48 cái/thùng
Hotline0903.880.246
Chất liệu: Inox