CHỐT VUÔNG VICKINI 46320 WP TRẮNG SƠN

Liên hệ

Mã sản phẩm: 46320.100, 46320.150, 46320.200, 46320.300, 46320.
20.000 VND
Chốt vuông VICKINI 46320.100 WP trắng sơn – 20.000 VNĐ – Quy cách: 240 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.150 WP trắng sơn – 30.000 VNĐ – Quy cách: 240 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.200 WP trắng sơn – 38.000 VNĐ – Quy cách: 120 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.300 WP trắng sơn – 55.000 VNĐ – Quy cách: 120 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.400 WP trắng sơn – 73.000 VNĐ – Quy cách: 48   cái/thùngHotline0903.880.246

Chất liệu: Inox