CHỐT VUÔNG VICKINI 46320 WP TRẮNG SƠN

Liên hệ

Mã sản phẩm: 46320.100, 46320.150, 46320.200, 46320.300, 46320.
Chốt vuông VICKINI 46320.100 WP trắng sơn – Quy cách: 240 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.150 WP trắng sơn – Quy cách: 240 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.200 WP trắng sơn – Quy cách: 120 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.300 WP trắng sơn – Quy cách: 120 cái/thùng
Chốt vuông VICKINI 46320.400 WP trắng sơn – Quy cách: 48   cái/thùng
Hotline0903.880.246
Chất liệu: Inox