CỐC DÀY IVAN 12600

Liên hệ

Mã sản phẩm: 12600.019, 12600.022, 12600.025
Cốc dày vừa 12600.019 (loại 2) – Quy cách: 150 cặp/thùng
Cốc dày vừa 12600.022 (loại 2) – Quy cách: 100 cặp/thùng
Cốc dày vừa 12600.025 (loại 2) – Quy cách: 100 cặp/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Hợp kim