HÍT CỬA HAMERED 821 SS

Liên hệ

Mã sản phẩm: 821 SS
35.000 VND
Hít cửa Hamered 821 SS – 35.000 VND

ĐVT: cái
Màu sắc: 
trắng (SS)
Hotline: 0903.880.246

Chất liệu: Inox