HÍT CỬA VICKINI 45512.001

21,600

Mã sản phẩm: 45512.001 AC, 45512.001 SSS
Hít cửa VICKINI 45512.001 AC   – 25,900 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hít cửa VICKINI 45512.001 SSS – 21,600 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox