HÍT CỬA VICKINI 45800.001 SSS/AC

42,156

Mã sản phẩm: 45800.001 AC, 45800.001 SSS
Hít cửa VICKINI 45800.001 AC    – 59,931 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hít cửa VICKINI 45800.001 SSS  – 42,156 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox