HÍT CỬA VICKINI 45800.001

30,000

Mã sản phẩm: 45800.001 AC, 45800.001 SSS
Hít cửa VICKINI 45800.001 AC    – 41.000 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hít cửa VICKINI 45800.001 SSS  – 30.000 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox