HÍT CỬA VICKINI 45800.001

27,400

Mã sản phẩm: 45800.001 AC, 45800.001 SSS
Hít cửa VICKINI 45800.001 AC    – 37,100 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hít cửa VICKINI 45800.001 SSS  – 27,400 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox