HÍT CỬA VICKINI 45818.001

21,500

Mã sản phẩm: 45818.001 AC, 45818.001 SSS
Hít cửa VICKINI 45818.001 AC    – 26.500 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hít cửa VICKINI 45818.001 SSS  – 21.500 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox