HÍT CỬA VICKINI 45818.001

19,500

Mã sản phẩm: 45818.001 AC, 45818.001 SSS
Hít cửa VICKINI 45818.001 AC    – 24,200 VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hít cửa VICKINI 45818.001 SSS  –19,500  VND – Quy cách: 120 cái/thùng
Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox