HÍT CỬA VICKINI 45838.001

63,300

Mã sản phẩm
Hit cửa VICKINI 45838.001 SSS  – 63,300 VNĐ
Hít cửa VICKINI 45838.001 MSB bạc xước mờ – 106,900 VNĐ
Hít cửa VICKINI 45838.001 CF café – 106,900 VNĐ
Hít cửa VICKINI 45838.001 OBP đen mờ – 106,900 VNĐ
– Quy cách: 120 cái/thùng

Hotline: 0903.880.246
Chất liệu: Inox